top of page

GDPR - souhlas se zpracováním osobních údajů

Vážení členové našeho oddílu,

od 25. května 2018 platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Je potřeba, aby dokument byl podepsán samostatně. Nelze ho tedy, na rozdíl od dosavadní praxe, vtělit např. do přihlášky klubu. Důvodem je skutečnost, aby takový souhlas nemohl být považován za tzv. souhlas vynucený.

Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ, ABYSTE VYPLNILI SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, viz. níže.

PROSÍM VŠECHNY, ABYSTE POTŘEBNÝ SOUHLAS VYPLNILI A ORIGINÁL SOUHLASU PŘEDALI MNĚ NA TRÉNINKU, A TO CO NEJDŘÍVE.

Pokud odmítnete souhlas udělit, bude možné osobní údaje zpracovávat jen v rozsahu potřebném pro plnění zákonných povinností spolku a značně se nám tím zkomplikuje činnost našeho spolku. Nový zájemce o členství nebude muset být za takové situace za člena přijat.

Podrobné informace a nejčastější dotazy ohledně GDPR naleznete na stránkách ČSJu zde.

Předem děkuji za spolupráci, trenérka Monika.

bottom of page