top of page

PROČ PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ NA JUDO?

Judo není jen olympijský sport s tradicí, ale také výchovný systém. Judo podporuje všeobecný rozvoj dítěte, učí děti vzájemnému respektu, sebeovládání, trpělivosti a bojovnosti.

Organizace UNESCO doporučuje Judo jako nejvhodnější sport pro děti, který zaručuje jejich kvalitní a všeobecný rozvoj.
Děti se naučí vítězit i přijímat prohru a zároveň se naučí úctě k soupeři.

Judo je vhodné nejen pro chlapce, ale i pro dívky.

Chcete si vyzkoušet trénink juda? Přijďte mezi nás!

bottom of page