JUDO víkend v Gorila MMA clubu
pro děti od 6 ti let s minimálně bílo-žlutým páskem

Termín  29.-30.5.2021
 

Příchod:

Odchod:

Cena:

Úhrada:

Místo konání:

v 8.30 hod. Začátek tréninku je v 9.00 hod.

 v 16.00 hod.
 

1.500 Kč

převodem na účet č. 5456236399/0800. VS: vaše mobilní číslo, zpráva pro příjemce: jméno dítěte + termín judo víkendu
(lze uhradit v hotovosti na tréninku juda)

Gorila MMA club, ul. K Žižkovu 282/9, Praha 9 - Vysočany

Program:

Na děti čeká zábavný a užitečný program. Během víkendu natrénujeme tolik co cca za 2-3 týdny na tréninku. Zaručujeme velké pokroky.

S sebou na JUDO víkend:

  • Kimono a sportovní oblečení + obuv na venkovní aktivity

  • Přezůvky

  • Lahev na pití a malou svačinu

  • čestné prohlášení o negativním antigenním testu (max. 72 hod. před). nebo prohlášení o prodělaném covid-19 v posledních 90 dnech (ukončená izolace).

Přihlášením na tuto akci dávají její účastníci (judisté, závodníci, trenéři, doprovod a další organizační pracovníci) souhlas se:

-zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění pro identifikaci sportovců a ostatních účastníků při této akci. Zavazujeme se s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právním předpisy  (zák. č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu , pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají

-zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti s účastí na této akci v tisknu nebo v elektronických mediích