Letní JUDO soustředění Drahonice
pro děti od 6 let

Termín:             17.-24.7.2021 (so-so)

Místo konání:

Zámeček v Drahonicích, Drahonice 32, 389 01 Drahonice

Doprava:

Příjezd:

Odjezd:

Program:

vlastní / dle zájmu organizovaná doprava hromadně autobusem

v sobotu 17.7.2021 v 10.30-11.30 hod.

v sobotu 24.7.2021 v 9.30-10.30 hod.

zajišťují profesionální trenéři
 

  • Tréninky judo 1-2x denně

  • Judo turnaj, možnost zkoušek na vyšší pás

  • Sportovní aktivity, koupání, táborové hry a táborový oheň

Určeno:

pro děti od 6ti let

Ubytování:

Stravování:

Cena:

sedm nocí v nově zařízených pokojích Drahonického statku – pokoje jsou 6 lůžkové (3 palandy)

5x denně (od oběda první den až po snídani v poslední den),
pitný režim po celý den

6.300 Kč/ osobu* 

Úhrada:

převodem na účet č. 5456236399/0800 (VS: vaše mobilní číslo, zpráva pro příjemce: jméno dítěte + termín soustředění)
– záloha 3.000 Kč při odeslání přihlášky
– doplatek 3.300 Kč do 31.5.2021
(lze uhradit také v hotovosti na tréninku juda)

*Cena zahrnuje plnou penzi, pitný režim, ubytování 7 nocí, tělocvičnu s cca 200 m2 tatami, pestrý doplňkový program,
dle počasí výlet do Strakonického letního plaveckého areálu,  věcné ceny, medaile a odměny, zpravodajství z dění na soustředění na FB či do emailové adresy rodiče.


Cena soustředění nezahrnuje úrazové pojištění.

(Vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolnou sportovní aktivitu, doporučujeme vlastní pojistku pro případ úrazu či zdravotních komplikací v průběhu soustředění. Rodičům dáváme ke zvážení rovněž možnost pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dětmi např. na vybavení, věcech jiných dětí atp.)

Přihlášením na tuto akci dávají její účastníci (judisté, závodníci, trenéři, doprovod a další organizační pracovníci) souhlas se:

-zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění pro identifikaci sportovců a ostatních účastníků při této akci. Zavazujeme se s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právním předpisy  (zák. č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu , pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají

-zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti s účastí na této akci v tisku nebo v elektronických mediích

POZOR! Kapacita je omezená, rezervaci Vám potvrdíme emailem!

Doporučený seznam věcí, dokumenty (zdravotní způsobilost, bezinfekčnost, kartička zdravotní pojišťovny, atd.) vybírané při příjezdu do Drahonic

GALERIE letní JUDO soustředění
VÝSLEDKY turnaje a sportovních soutěží

Takto jsme se měli minulý rok na soustředění ve Zbraslavicích.

GOPR5010.JPG
IMG_20190726_172346 (2).jpg
GOPR5153.JPG