top of page

 Letní JUDO soustředění Zbraslavice
pro děti od 6 let

Termín  - 20.-27.7.2019 (so-so)

Místo konání:

Kemp u Starého rybníka, Zbraslavice 255, 285 21 Zbraslavice - zde si prohlédněte areál

Doprava:

vlastní

Příjezd:

Odjezd:

Program:

Určeno:

v sobotu 20.7.2019 v 10.30-11.30 hod.

v sobotu 27.7.2019 v 9.30-10.30 hod.

zajišťují profesionální trenéři Monika Oswaldová, Tomáš Jákl a další
 

  • Tréninky judo 1-2x denně

  • Judo turnaj, možnost zkoušek na vyšší pás

  • Sportovní aktivity, adrenalinové zážitky (horolezecká stěna, lanové centrum, atd.), koupání, táborové hry a táborový oheň

pro děti od 6ti let

Ubytování:

sedm nocí ve zděných chatkách – chatičky jsou 4lůžkové (dvě palandy)

Stravování:

5x denně (od oběda první den až po snídani v poslední den),
pitný režim po celý den

Cena:

Úhrada:

5.300 Kč/ osobu*

převodem na účet č. 5456236399/0800 (viz. faktura)
– záloha 1.800 Kč do 31.3.2019 – doplatek 3.500 Kč do 30.6.2019
(lze uhradit také v hotovosti na tréninku juda).

*Cena zahrnuje plnou penzi, pitný režim, ubytování 7 nocí, pronájem tělocvičny, pestrý doplňkový program vč. adrenalinových zážitků, věcné ceny, medaile a odměny, zpravodajství z dění na soustředění na FB či do emailové adresy rodiče.
Cena soustředění nezahrnuje úrazové pojištění.

Zbraslavice_chatičky.png
Zbraslavice_-_chatička_palandy.png
Zbraslavice_-_vysoká_lana.png

Přihlášením na tuto akci dávají její účastníci (judisté, závodníci, trenéři, doprovod a další organizační pracovníci) souhlas se:

-zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění pro identifikaci sportovců a ostatních účastníků při této akci. Zavazujeme se s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právním předpisy  (zák. č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu , pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají

-zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti s účastí na této akci v tisku nebo v elektronických mediích

POZOR! Kapacita je omezená, rezervaci Vám potvrdíme emailem!

Doporučený seznam věcí, dokumenty (zdravotní způsobilost, bezinfekčnost, kartička zdravotní pojišťovny, atd.) vybírané při příjezdu do Zbraslavic

bottom of page